Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Zgoda jest dobrowolna.

Wyjątek stanowią sesje promocyjne, w których przyznawana jest zniżka w zamian za udzielenie zgody do publikacji. Klient ma prawo odwołać zgodę na wykorzystanie wizerunku. Jest to równoznaczne z wycofaniem pozwolenia na publiczne jego dalsze udostępnianie. Nie wpływa to jednak na kopie już wykorzystane lub nieudostępniane publicznie.

 

» Wypełnij formularz RODO


Przed przystąpieniem do sesji obowiązkowo wymagam wypełnienia formularza.